บริษัท เอลายน์ อาร์คิเทคส์ จำกัด

บริษัท เอลายน์ อาร์คิเทคส์ จำกัด
ก่อตั้งในปี 2535 โดยสถาปนิกผู้มีประสบการณ์
ระดับมืออาชีพกว่า 25 ปีและทีมงานที่มีความรู้
ความชำนาญโดยเน้นแนวทางให้บริการ
ในสาขาสถาปัตยกรรม (Architecture)
วิศวกรรม (Engineering)
นอกจากนี้ยังให้บริการในด้านการ
ออกแบบตกแต่งภายใน (Interior Design)
บริษัท เอลายน์ อาร์คิเทคส์ จำกัด ได้ทำการ
จดทะเบียนเป็นบริษัทจำกัดทะเบียนเลขที่ (1) 116/2535 เมื่อ วันที่ 21 กรกฏาคม 2535
ที่ตั้งดำเนินกิจการตามทะเบียนคือ
เลขที่ 16/1 ซ.20มิถุนา ถ.สุทธิสาร แขวงสามเสนนอก
เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10320
โดยมีทุนจดทะเบียน 1 ล้านบาท
และขึ้นทะเบียนกับสมาคมสถาปนิกสยามฯ
เลขที่ ASA 239
มีที่ตั้งสำนักงานปัจจุบันที่สามารถติดต่อได้
อยู่เลขที่ 1201 /28 ซ.ลาดพร้าว 94 ถ.ศรีวรา แขวงวังทองหลาง กรุงเทพฯ10310
โทร. 02-559-2175-6 โทรสาร 02-559-2174

ALINE ARCHITECTS CO.,LTD.

Aline Architects Co.,Ltd. was found
in 1992 by an architect with more than 25 years experience
in professional practice and a group
of professional architects. Aline's team has involved in various kinds of
service in architectural professional fields
especially during the past 5 years.
The real estate development being
in front of other business,
which allowed Aline's team to gain
more experience in architectural field.
Aline Architects Co.,Ltd. had registered
to be company limited by commercial department, the register number (1)
116/2535 on July 21, 1992.
Tax address is 16/1 Soi 20 Mithuna Suthisarn Rd. Samsennok Huaykwang
Bangkok 10310
and had asset about one millon Bath.
The Association of Siamese Architects
registered number is ASA 239 and the contact address is
1201/28 Soi Ladprao 94 Srivara Rd. Wangthonglang Bangkok 10310 Thailand
Tel. (662) 5592175-6
Fax.(662) 5592174