บริษัท เอลายน์ อาร์คิเทคส์ จำกัด
อาคารสำนักงาน 4 ชั้น
ถ.ศรีวรา,กรุงเทพฯ
500,000 บาท
Aline Architects Co.,Ltd.
4 Levels Office Building
Srivara Rd.,Bangkok
500,000 Bahts

บริษัท สิทธิณี ครีเอชั่น จำกัด
อาคารสำนักงาน 3 ชั้น
ซ.20 มิถุนา ถ.สุทธิสาร
ห้วยขวาง, กรุงเทพฯ
800,000 บาท
Siddhini Creation Co.,Ltd.
3 Levels Office Building
Soi 20 Mithuna,Suthisarn
Hueykwang,Bangkok
800,000 Bahts
บ้าน
คุณสิทธิณี กิตติสิทโธ
ห้องพักอาศัย 1 ชั้น
16/1 ซ.20 มิถุนา ถ.สุทธิสาร กรุงเทพฯ
500,000 บาท
Siddhini Kittisiddho's House
1 Level Residential Unit
16/1 Soi 20 Mithuna,Bangkok
500,000 Bahts

บ้านคุณลิขิต ลิ่วธนาภรณ์
บ้านพักอาศัย
ถ.ประชาอุทิศ ห้วยขวาง,กรุงเทพฯ
500,000 บาท
Mr.Likhit Lewthanaporn's House
Private House
Pracha-uthit Rd. Huaykwang,Bangkok
500,000 Bahts

บ้านMr.Frenny Hesling
บ้านพักอาศัย 2 ชั้น
พัทยา,จ.ชลบุรี
5,000,000 บาท
Mr.Frenny Hesling's House
2 Levels Private House
Pattaya,Chonburi
5,000,000 Bahts
ห้องคุณปานทิพย์ ดานิเยาว์
ห้องชุดพักอาศัย
เพรสซิเดนท์ปาร์ค,สุขุมวิท กรุงเทพฯ
1,800,000 บาท
Panthip Daniyao's Room
Residence Room
President Park Building, Suhumvit Rd. Bangkok
1,800,000 Bahts

บ้านคุณอรรถชัย ตั้งจิตนพ
บ้านพักอาศัย
กรุงเทพฯ
900,000 บาท
Mr.Attachai Tangchitnop's House
2 Levels Private House
Bangkok
900,000 Bahts

บริษัท นิว ซิสเต็ม เซอร์วิส จำกัด
สำนักงาน 1 ชั้น
ชั้น 23 อาคารฟอรั่มทาวเวอร์ ถ.รัชดาภิเษก
กรุงเทพฯ
3,500,000,000 บาท
New System Services Co.,Ltd.
1 Level Office
23 th Floor Forum Tower
Ratchadapisek Rd.,Bangkok
3,500,000,000 Bahts

โครงการประตูน้ำ คอมเพล็กซ์
อาคารพลาซ่า
สี่แยกประตูน้ำ ถ.เพชรบุรีตัดใหม่ กรุงเทพฯ
200,000,000 บาท
Pratunam Complex
Commercial Complex Building
Siyaek Pratunam Phetchaburi Rd. Bangkok
200,000,000 Bahts
โรงแรมสิบสองปันนา
แคว้นสิบสองปันนา ประเทศจีน
20,000,000 บาท
Xishuangbanna Hotel
Xishuangbanna People Republic
of China
20,000,000 Bahts

บ้านคุณวุฒิพงษ์ หวังสันติธรรม
บ้านพักอาศัย
ซ.2 ถ.พระราม 6 กรุงเทพฯ
350,000 บาท
Mr.Wutthipong Wangsantitam's House
Private House
Soi 2 Rama XI Rd. Bangkok
350,000 Bahts
ริเวียร่า อาบอบนวด
สถานบริการ
ถ.เพชรบุรีตัดใหม่ กรุงเทพฯ
4,000,000 บาท
Riviara Turkish Bath
Entertainmaent Building
New Phetchaburi Rd Bangkok
4,000,000 Bahts

นิทรรศการงานตกแต่งภายใน 97
บู๊ท นิทรรศการ
ห้องบางกอกคอนเวนชั่นเซ็นเตอร ์
เซ็นทรัลพลาซ่า, กรุงเทพฯ
250,000 บาท
Interior Thailand' 97
Exhibition
Bangkok Convention Center
Central Plaza Hotel, Bangkok
250,000 Bahts

สโมสรสินธร อ่อนนุช
อาคารสโมสร
หมู่บ้านสินธร อ่อนนุช ประเวศ กรุงเทพฯ
750,000 บาท
Sintorn On-nuch Club House
Club House Building
Sintorn On-nuch Village ,Pravetch Bangkok
750,000 Bahts

ห้องอาหารโฟร์วิงส์ ทาวเวอร์
ห้องอาหาร
โฟร์วิงส์ ทาวเวอร์ ถ.สุขุมวิท กรุงเทพฯ
1,000,000 บาท
Four Wings Tower Restaurant
Restaurant
Four Wings Tower Sukhumvir Rd. Bangkok
1,000,000 Bahts